Vikroma -
Garantuota paslaugų kokybė!

AUTOMOBILINIŲ DUJŲ BALIONŲ PATIKRA

Jeigu nenurodyta kitaip, SND (suskystintų naftos dujų) balionas nuo jo pagaminimo datos galioja 10 metų. Po to dujų balionas yra vadinamas nebegaliojančiu, todėl reikia pratęsti jo eksploatavimo galiojimo laiką arba pakeisti jį nauju. 

Pagal teisės aktų reikalavimus, automobilinius dujų balionus tikrinti ir pratęsti jų eksploatavimo galiojimo laiką gali tik tam įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga. Todėl UAB „Vikroma“ yra sudariusi sutartį su įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga dėl automobilinių dujų balionų patikros. 

Automobilinių dujų balionų patikra - galiojimo termino pratęsimas

Automobilinio dujų baliono eksploatavimo (galiojimo) terminas turi būti nurodytas ant baliono pritvirtintos gamintojo plokštelės. Jeigu ant šios plokštelės yra nurodyta tik baliono pagaminimo data, laikoma, kad kita automobilinio dujų baliono patikra turi būti atlikta ne vėliau kaip po 10 metų nuo jo pagaminimo datos. 

Žemiau pateiktoje nuotraukoje yra vidinis toroidinis automobilinis dujų balionas. Prie multivožtuvo yra jo gamyklinė lentelė. Automobilinio dujų baliono identifikacinėje lentelėje nurodyta, kad baliono gamintojas – „TMS“, dujų baliono litražas – 48ltr., baliono numeris – 1602001, baliono pagaminimo data - 2014.04. Dujų balionas galios iki 2024.04.

Toroidinis duju balionas Toroidinis dujų balionas vietoje atsarginio rato


Baliono identifikacinė lentelė Automobilinio dujų baliono identifikacinė lentelė


Patikrinus automobilinį dujų balioną, kurio eksploatavimo laikas pasibaigęs ir nustačius, kad balionas techniškai tvarkingas, ant baliono gamintojo plokštelės (identifikavimo lentelės) darome specialią atžymą apie baliono galiojimo laiko pratęsimą ir išduodame dujų baliono patikros dokumentą – pažymą

Duju balionas Toroidinis dujų balionas vietoje atsarginio rato

 SVARBU:

 • Prieš atvykstant pas mus dėl automobilinio dujų baliono apžiūros/pratęsimo, iš anksto pasirūpinkite, kad bagažinė būtų atlaisvinta nuo daiktų. Taip sutaupysite ne tik savo, bet ir mūsų laiką.
 • Automobilį reikės palikti apie 4-5 valandas.
 • Priklausomai nuo automobilinio dujų baliono būklės, baliono eksploatacijos galiojimo laikas pratęsiamas ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.
 • Pratęsti baliono galiojimo laiką galima tik tuomet, kai jis yra techniškai tvarkingas, nepažeistas korozijos. Jeigu dujų baliono pratęsti negalima, jį keičiame nauju.   
 • Dujų baliono patikros kaina priklauso nuo to, koks ir kokio stovio yra balionas.

Kita naudinga informacija

Techniniai reikalavimai automobiliniams dujų balionams ir į ką atsižvelgiama Regitroje

Automobilių dujų balionai turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“, kuris nurodo, kad:

Cilindrinis olandiskas duju balionas Cilindrinis - Olandiškas dujų balionas


 • Automobiliniame dujų balione esanti identifikavimo lentelė turi būti pritvirtinta matomoje vietoje.
 • Automobilinio dujų baliono patikros data turi galioti transporto priemonės techninės apžiūros metu.
 • Automobilinis dujų balionas turi būti patikimai ir tvirtai pritvirtintas numatytais tvirtinimo elementais.
 • Ant dujų baliono neturi būti didesnių pažeidimų dėl korozijos ar mechaninio poveikio.
 • Apatinis žemiausias automobilinio dujų baliono taškas negali būti žemiau kaip 200 mm nuo važiuojamosios dalies paviršiaus.
 • Dujų balionas negali būti sumontuotas variklio skyriuje.
 • Du ir daugiau automobilinių dujų balionų vienoje transporto priemonėje turi būti sujungti lygiagrečiai. 
 • Techninės apžiūros metu bet kurio iš nurodytų reikalavimų netenkinimas yra laikomas trūkumu automobiliui su SND įranga.
PASTABOS
 • Jeigu nėra galimybės apžiūrėti identifikavimo lentelės, tačiau yra žymos ant automobilinio dujų baliono, galima pateikti dujų baliono kilmės dokumentus.
 • Tuo atveju, kai automobilinio dujų baliono identifikavimo lentelėje yra nurodyta tik pagaminimo data, kita dujų baliono patikra turi būti atlikta ne vėliau kaip po 10 metų nuo jo pagaminimo.
 • Tuo atveju, kai dujų baliono techninė būklė patikrinta įgaliotos institucijos, žymenys apie kitą patikrinimo datą turi būti nurodyti identifikavimo lentelėje ir tai patvirtinta patikrinimą atlikusios įmonės išduotu dokumentu.   
Dujų balionų keitimas

Turime ir prekiaujame įvairiais automobiliniais dujų balionais. Pagal pobūdį automobiliniai dujų balionai yra skirstomi į cilindrinius ir toroidinius, vidinius ir išorinius.

Toroidiniai dujų balionai

Cilindriniai dujų balionai

Toro formos (toroidiniai) dujų balionai naudojami automobilių maitinimo sistemoje kaip talpa suskystintoms dujoms ir montuojami atsarginio rato vietoje.

Cilindro formos (cilindriniai) automobilių dujų balionai naudojami automobilių maitinimo sistemoje kaip talpa suskystintoms dujoms. 

Torodinis dujų balionas Ford Toroidinis dujų balionas vietoje atsarginio rato


Cilindrinis duju balionas Cilindrinis vidinis dujų balionas


Toroidinių ir cilindrinių dujų balionų techniniai duomenys


 • Darbinė aplinkos temperatūra nuo -40°C iki +45°C;
 • Naudinga baliono dujų talpa -80% baliono tūrio;
 • Darbinis slėgis - ne didesnis kaip 3,0MPa;
 • Bandomasis slėgis - ne mažesnis kaip 3,0MPa;
 • Sprogdinimo slėgis – ne mažesnis kaip 6,75MPa.
 • Toroidiniai dujų balionai gaminami su vidiniu ir išoriniu dujų užpildymu. 

Kitą naudingą informaciją galite rasti pagrindinėje  mūsų  svetainėje http://www.vikroma.lt

Toroidinis isorinis duju balionas Toroidinis išorinis dujų balionas