Vikroma -
Garantuota paslaugų kokybė!

AUTOMOBILINIŲ DUJŲ BALIONŲ PATIKRA

Jeigu nenurodyta kitaip, SND (suskystintų naftos dujų) balionas nuo jo pagaminimo datos galioja 10 metų. Po to dujų balionas yra vadinamas nebegaliojančiu, todėl reikia pratęsti jo eksploatavimo galiojimo laiką arba pakeisti nauju. 

Automobilinio dujų baliono eksploatavimo galiojimo terminas turi būti nurodytas ant baliono pritvirtintos gamintojo plokštelės. Jeigu ant šios plokštelės yra nurodyta tik baliono pagaminimo data, laikoma, kad kita automobilinio dujų baliono patikra turi būti atlikta ne vėliau kaip po 10 metų nuo jo pagaminimo datos. 

Toroidinis duju balionas Toroidinis dujų balionas vietoje atsarginio rato


Baliono identifikacinė lentelė Automobilinio dujų baliono identifikacinė lentelė


Šioje automobilinio dujų baliono identifikacinėje lentelėje yra nurodyta, kad baliono gamintojas – „TMS“, dujų baliono litražas – 48ltr., baliono numeris – 1602001, baliono pagaminimo data yra 2014.04. Šis automobilinis dujų balionas galios iki 2024.04.

Patikrinus automobilinį dujų balioną, kurio eksploatavimo galiojimo laikas pasibaigęs ir nustačius, kad balionas techniškai tvarkingas, ant baliono gamintojo plokštelės (identifikavimo lentelės) yra daroma speciali atžyma apie baliono eksploatavimo galiojimo laiko pratęsimą ir išduodamas dujų baliono patikros dokumentas – pažyma
Priklausomai nuo automobilinio dujų baliono būklės, baliono eksploatacijos galiojimo laikas pratęsiamas ne ilgesniam kaip  5 metų laikotarpiui.

Kita naudinga informacija

Automobilinių dujų balionų patikra - galiojimo termino pratęsimas

Duju balionas Toroidinis dujų balionas vietoje atsarginio rato

Pagal teisės aktų reikalavimus, automobilinius dujų balionus tikrinti ir pratęstieksploatavimo galiojimo laiką gali įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga. Todėl UAB „Vikroma“ yra sudariusi sutartį su įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga dėl automobilinių dujų balionų patikros.

 SVARBU:

 • Prieš atvykstant pas mus dėl automobilinio dujų baliono apžiūros/pratęsimo, iš anksto pasirūpinkite, kad bagažinė būtų atlaisvinta. Taip sutaupysite ne tik savo, bet ir mūsų laiką.
 • Nusiteikite, kad baliono pratęsimui būtinai reikės palikti automobilį apie 5-6 valandas.
 • Automobilinio dujų baliono patikros kaina priklauso nuo to, koks ir kokio stovio yra balionas.
 • Jeigu dujų baliono pratęsti negalima, jį keičiame nauju. Pratęsti baliono galiojimo laiką galima tik tuomet, kai balionas yra techniškai tvarkingas, nepažeistas korozijos. 

Techniniai reikalavimai automobiliniams dujų balionams

Cilindrinis olandiskas duju balionas Cilindrinis - Olandiškas dujų balionas

Automobilių dujų balionai turi atitikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymą „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“, kuris nurodo, kad:

 • Automobiliniame dujų balione esanti identifikavimo lentelė turi būti pritvirtinta matomoje vietoje.
 • Automobilinio dujų baliono patikros data turi galioti transporto priemonės techninės apžiūros metu.
 • Automobilinis dujų balionas turi būti patikimai ir tvirtai pritvirtintas numatytais tvirtinimo elementais.
 • Ant dujų baliono neturi būti didesnių pažeidimų dėl korozijos ar mechaninio poveikio.
 • Apatinis žemiausias automobilinio dujų baliono taškas negali būti žemiau kaip 200 mm nuo važiuojamosios dalies paviršiaus.
 • Dujų balionas negali būti sumontuotas variklio skyriuje.
 • Du ir daugiau automobilinių dujų balionų vienoje transporto priemonėje turi būti sujungti lygiagrečiai. 

Techninės apžiūros metu bet kurio iš nurodytų reikalavimų netenkinimas yra laikomas dideliu trūkumu automobiliui su SND įranga.


PASTABOS
 • Jeigu nėra galimybės apžiūrėti identifikavimo lentelės, tačiau yra žymos ant automobilinio dujų baliono, galima pateikti dujų baliono kilmės dokumentus.
 • Tuo atveju, kai automobilinio dujų baliono identifikavimo lentelėje yra nurodyta tik pagaminimo data, kita dujų baliono patikra turi būti atlikta ne vėliau kaip po 10 metų nuo jo pagaminimo.
 • Tuo atveju, kai dujų baliono techninė būklė patikrinta įgaliotos institucijos, žymenys apie kitą patikrinimo datą turi būti nurodyti identifikavimo lentelėje ir tai patvirtinta patikrinimą atlikusios įmonės išduotu dokumentu.   

Turime ir prekiaujame įvairiais automobiliniais dujų balionais. Pagal pobūdį automobiliniai dujų balionai yra skirstomi į cilindrinius ir toroidinius, vidinius ir išorinius.

Toroidiniai dujų balionai

Cilindriniai dujų balionai

Toro formos (toroidiniai) dujų balionai naudojami automobilių maitinimo sistemoje kaip talpa suskystintoms dujoms ir montuojami atsarginio rato vietoje.

Cilindro formos (cilindriniai) automobilių dujų balionai naudojami automobilių maitinimo sistemoje kaip talpa suskystintoms dujoms. 

Torodinis dujų balionas Ford Toroidinis dujų balionas vietoje atsarginio rato


Cilindrinis duju balionas Cilindrinis vidinis dujų balionas


Toroidinių ir cilindrinių dujų balionų techniniai duomenys


 • Darbinė aplinkos temperatūra nuo -40°C iki +45°C;
 • Naudinga baliono dujų talpa -80% baliono tūrio;
 • Darbinis slėgis - ne didesnis kaip 3,0MPa;
 • Bandomasis slėgis - ne mažesnis kaip 3,0MPa;
 • Sprogdinimo slėgis – ne mažesnis kaip 6,75MPa.
 • Toroidiniai dujų balionai gaminami su vidiniu ir išoriniu dujų užpildymu. 

Kitą naudingą informaciją galite rasti pagrindinėje  mūsų  svetainėje http://www.vikroma.lt

Toroidinis isorinis duju balionas Toroidinis išorinis dujų balionas