Vikroma -
Garantuota paslaugų kokybė!

AUTOMOBILINIŲ DUJŲ BALIONŲ PATIKRA

Nebegaliojančio dujų baliono eksploatacijos galiojimo laikas pratęsiamas 5 metams, priklausomai nuo automobilinio dujų baliono būklės. 

Įprastai SND (suskystintų naftos dujų) balionas nuo jo pagaminimo datos galioja 10 metų. Vėliau dujų balionas vadinamas nebegaliojančiu, todėl reikia pratęsti jo eksploatavimo galiojimo laiką arba pakeisti jį nauju. 

Pagal teisės aktų reikalavimus, automobilinius dujų balionus tikrinti ir pratęsti jų eksploatavimo galiojimo laiką gali tik tam įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga. Todėl UAB „Vikroma“ yra sudariusi sutartį su įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga dėl automobilinių dujų balionų patikros. 

Automobilinių dujų balionų patikra - galiojimo termino pratęsimas

Automobilinio dujų baliono eksploatavimo (galiojimo) terminas turi būti nurodytas ant baliono pritvirtintos gamintojo plokštelės. Jeigu ant šios plokštelės yra nurodyta tik baliono pagaminimo data, laikoma, kad kita automobilinio dujų baliono patikra turi būti atlikta ne vėliau kaip po 10 metų nuo jo pagaminimo datos. 

Pavyzdyje pateiktoje nuotraukoje yra vidinis toroidinis automobilinis dujų balionas. Prie multivožtuvo yra jo gamyklinė lentelė. Automobilinio dujų baliono identifikacinėje lentelėje nurodyta, kad baliono gamintojas – „TMS“, dujų baliono litražas – 48ltr., baliono numeris – 1602001, baliono pagaminimo data - 2014.04. Dujų balionas galios iki 2024.04.

Toroidinis duju balionas Toroidinis dujų balionas vietoje atsarginio rato


Baliono identifikacinė lentelė Automobilinio dujų baliono identifikacinė lentelė


Patikrinus automobilinį dujų balioną, kurio eksploatavimo laikas pasibaigęs ir nustačius, kad balionas techniškai tvarkingas, ant baliono gamintojo plokštelės (identifikavimo lentelės) darome specialią atžymą apie baliono galiojimo laiko pratęsimą ir išduodame dujų baliono patikros dokumentą – laminuotą pažymą. Išduotą patikros pažymą reikia pateikti techniniam apžiūros centrui. 

Dujų balionas Toroidinis dujų balionas vietoje atsarginio rato

Maksimalus dujų baliono pratęsimo terminas - 5 metai.

SVARBU:

  • Atvykstant pas mus dėl automobilinio dujų baliono apžiūros/pratęsimo, iš anksto pasirūpinkite, kad bagažinė būtų atlaisvinta nuo daiktų. 
  • Automobilį reikės palikti apie 3-5 valandas.
  • Pratęsti baliono galiojimo laiką galima tik tuomet, kai jis yra techniškai tvarkingas, nepažeistas korozijos. Jeigu dujų baliono pratęsti negalima, jį keičiame nauju.   
  • Dujų baliono patikros kaina priklauso nuo baliono būklės. 


Kitą naudingą informaciją galite rasti mūsų pagrindinėje svetainėje  http://www.vikroma.lt

Užsukite dar kartą. Dėkojame už susidomėjimą!